Als Vineyard Wageningen vinden we het belangrijk dat iedereen die bij de gemeente hoort onderdeel is van een kleine groep. Niet alleen de zondagse diensten, maar ook deze kleine groepen staan centraal in onze visie op gemeente-zijn. Deze kleine groepen ontmoeten elkaar meestal bij iemand thuis en we noemen ze kringen.

Kringen bij Vineyard

Een kring is de plaats waar we vier onderdelen met elkaar willen delen: aanbidding, gebed, het jaarthema en ieders persoonlijke groeiproces. We willen God uitnodigen, ontdekken wat hij van ons verlangt, het jaarthema met elkaar uitdiepen en in gebed om elkaar heen staan. Op die manier willen we groeien als individueel persoon en als gemeente. De kringen komen elke twee weken samen, in de even kalenderweken.

Een kring vinden

Wil je graag onderdeel worden van een kring? Neem dan contact op met de coördinator, Djurre Verschoor: vineyardkringen@gmail.com. Hij kan je in contact brengen met een kring bij jou in de buurt, zodat je eens kennis kunt maken. Tegelijkertijd nodigen we je graag uit om de Vineyard Visiecursus te volgen. Daarin leer je de visie, praktijk en geschiedenis van onze kerk(stroming) beter kennen. Als je daarna besluit om onderdeel te worden van onze gemeente, dan heten we je welkom in de gemeente en word je definitief deel van een kring.