In verband met covid-19 zijn onze diensten voor onbepaalde tijd voortaan alleen online bezoeken. Klik hier voor de link!

Onderstaande informatie komt daarmee tijdelijk te vervallen.

 

Elke zondag ben je om 15.00 uur welkom bij de kerkdienst. Die is in de Bevrijdingskerk. De dienst duurt tot ongeveer 17.00 uur.

Let op: op zondag 21 januari is de dienst in de Grote Kerk op de Markt, samen met andere kerken in Wageningen. >> Lees meer

De kerkdienst

We beginnen met muziek en aanbidding. Ook vertellen een of twee gemeenteleden wat ze met God hebben meegemaakt. Daarna is er een preek (en soms een gastspreker van buiten de gemeente). Aan het einde van de dienst is er gelegenheid om samen te bidden of verder te zingen. Maar je kunt ook koffie of thee gaan drinken.

Er is Engelse vertaling aanwezig voor buitenlandse bezoekers.

Voor kinderen

Voor de kinderen tot twaalf jaar is er een eigen programma. Let op: elke laatste zondag van de maand is er om 15.00 uur Kinderkerk in de Immanuëlkapel.