Bekijk onderstaande video voor een impressie over het ontstaan van de Vineyard beweging. Aanvankelijk in de USA en later in de rest van de wereld.

Inmiddels zijn er Vineyard gemeenten in vrijwel elk werelddeel. Internationaal zijn deze gemeenten georganiseerd in zogenaamde AVC's (Associations of Vineyard Churches). Dit zijn lokale verbanden waardoor de gemeentes in dat gebied elkaar ondersteunen. Een AVC is meestal landelijk, maar in het geval van de Vineyard kerken in Nederland betreft het AVC verband de hele BeNeLux. De leiders van de AVC's komen als National Directors jaarlijks bij elkaar. Zij worden ondersteund door VIE (Vineyard International Executive) een groep van vier ND's die de dagelijkse praktische zaken rondom het inter-AVC-contact voor hun rekening nemen.  

Daarnaast heeft elke AVC een 'Missions Coördinator' die via contact met de MC's uit de andere AVC's zorgt voor een goede stroomlijning van de gemeente stichtende activiteiten van een AVC buiten het eigen AVC gebied.

In de BeNeLux AVC zijn momenteel negen Vineyard kerken betrokken. Zes kerken in Nederland en drie in België. ND's voor AVC BeNeLux zijn JanBernard & Tineke Struik. MC voor de AVC BeNeLux is Maurits Stevens, die tevens voorganger is van de Vineyard in Groningen. Meer informatie over de AVC BeNeLux kun je vinden op www.vineyardbenelux.com.