De kinderen horen en beleven kinderen de bijbelverhalen over de schepping, de vrienden van God, Jezus’ leven, dat ze met God kunnen praten en voor iemand anders kunnen bidden of iets maken.

Ze hebben een programma dat bestaat uit spelen, zingen, muziek maken, luisteren naar een verhaal uit de bijbel en meestal een eenvoudig knutselwerkje.

Wanneer

Na ongeveer twee liedjes of vanaf de mededelingen tot uiterlijk 5 uur.

Waar

Deze leeftijdsgroep zit in de zaal achter het podium (naast de keuken).