Missie

Onze missie geeft aan wat het eigene van onze beweging is en wie we zijn als gemeente.

 

Visie

Onze visie vloeit voort uit hoe we onze missie in de praktijk brengen en hoe we naar de toekomst kijken.