21 januari: dienst in de Grote Kerk

Net als in voorgaande jaren doen wij, samen met veel andere kerken, ook dit jaar weer mee met de nationale week van gebed. Dat betekent dat we op zondag 21 januariin plaats van onze eigen dienst in de Bevrijdingskerk, samenkomen in de grote kerk van Wageningen voor een gezamenlijke dienst met christenen uit bijna alle kerken van Wageningen.

Gezamenlijke dienst op 21 januari

Alle nodige informatie vind je in deze bijlage, ook de informatie over het kinderprogramma voor de zondagmiddag en de andere gebedsmomenten gedurende de week. Daarnaast een korte uitleg van het thema van de week: 'Recht Door Zee'.

Meer bidden tijdens de Week van Gebed

Gedurende de week is er een ruim aanbod van gebedstijden, onder andere in de Immanuëlkapel  waar de christelijke studentenverenigingen van Wageningen een 24-uurs gebedsketting zullen onderhouden. Zij waarderen het zeer als mensen inschuiven en meedoen. Loop gerust binnen of meld je aan via de links in deze bijlage!

MEER NIEUWS