'Noodfonds Wageningen' opgericht

Zes Wageningse kerken (Arborteumkerk, GKv, NGK, PKN, Salem en Vineyard) ondersteunen de oprichting van een interkerkelijk noodfonds. Het noodfonds richt zich op het verschaffen van incidentele, financiële hulp in schrijnende gevallen voor personen of gezinnen in Wageningen. Voor leden van Wageningse kerken bestaat de mogelijkheid om geholpen te worden door de diaconie van hun eigen kerkgemeenschap. Noodfonds Wageningen wil er zijn voor mensen die geen lid van een Wageningse geloofsgemeenschap zijn.

Voorzitter Kees van Schagen, zelf diaken bij de Lucas-gemeente in Wageningen, is blij dat deze stap nu gezet is. “We hebben als kerken het idee dat Wageningen behoefte heeft aan een noodfonds. We kregen veel aanvragen van Wageningers, die geen lid zijn bij een kerk”, zegt van Schagen. “Het kan iedereen overkomen, dat men plotseling in een crisissituatie beland, en dan is het goed als er een helpende hand is. Met een gezamenlijk noodfonds kunnen we deze mensen samen helpen.”

Noodfonds Wageningen valt onder de paraplu van Wageningse Stichting Interkerkelijke Diaconale Activiteiten (WSIDA). Momenteel wordt de organisatie van het Noodfonds Wageningen verder vormgegeven. Het noodfonds zal vanaf januari 2018 actief worden. Voor meer informatie over noodfonds Wageningen kunt u kijken op www.noodfondswageningen.nl. Ook kunt u iemand van het bestuur aanspreken. Wanneer u zelf situaties van nood kent van mensen buiten de kerk, dan kunt u hen doorverwijzen naar het noodfonds.

Het bestuur van het Noodfonds bestaat uit: Kees van Schagen (PGtW); Rikje van de Weerd (Vineyard); Dick Verkerk (PGtW); Harm Smit (NGK); Frank Goessens (Salem); Monique Zwetsloot (Arboretumkerk).

Praktische informatie

Noodfonds Wageningen

Geld overmaken kan via WSIDA, Bankrekeningnummer: NL58 RABO 0324 5034 90 onder vermelding van 'Noodfonds Wageningen'.

MEER NIEUWS