Online dienst

Omdat we vanwege de situatie rondom het covid-19 virus niet fysiek samen kunnen komen hebben we een dienst opgenomen waaraan jij ook deel kun nemen. 

KLIK HIER om de dienst mee te maken. WELKOM!

Vanwege het risico van een (te) snelle verspreiding van het Corona virus heeft de overheid in Nederland om verscherpte maatregelen gevraagd. Een van die maatregelen is sociale afstand, en daarom geen bijeenkomsten meer houden. Het bestuur van onze gemeente is van mening dat we dit advies serieus moeten nemen en dat onze zondagse samenkomst daarom nu niet door kan gaan. 

De bijeenkomst op Zondag komt zodoende te vervallen. In plaats van fysiek bij elkaar te komen doen we dat voorlopig OnLine. Je bent welkom om deel te nemen.

MEER NIEUWS